Máy scan Viisan DL24

  • Cảm biến ảnh: Sony CMOS
  • Độ phân giải đầu ra tối đa: 5696(W) x 4272(H) pixel (24MP), đầu ra >320 dpi
  • Khu vực quét tối đa: A3, 420 x 297 mm, 16,5 x 11,7 inch
error: Content is protected !!