Cho thuê Máy scan Fujitsu fi-5530C2

  • Tên máy: Máy Scan A3 Fujitsu Fi-5530C2
  • Tốc độ quét 50 trang/phút – 35 trang/phút (đen trắng, màu)
  • Giao hàng: toàn quốc
error: Content is protected !!