Máy scan Ricoh Fi-7800

  • Kiểu máy: Máy scan 2 mặt tự động, khổ A3
  • Khổ giấy: tối đa 304.8 x 431.8 mm (12 x 17 in.)/ tối thiểu 52 x 74 mm (2 x 3 in.) / giấy dài 5,588 mm (220 in.)
  • Tốc độ quét: 110ppm/220ipm
error: Content is protected !!