Máy scan sách Czur ET16 Plus

  • Máy scan sách Czur ET16 Plus
  • Tốc độ quét: Trang đơn: ≈1,5 giây/ trang; Sách ≈1,5 giây/ 2 trang
  • Định dạng file: JPG, PDF, Searchable PDF, Word, Excel, TIFF
error: Content is protected !!