Bảng tương tác Samsung Flip Pro WM65B

  • Kích thước đường chéo: 65″
  • Độ phân giải: 3,840 x 2,160
  • Thời gian phản hồi: 8ms
error: Content is protected !!