HP Scanjet Pro 3000 s2

  • Tốc độ: 20 tờ/ phút
  • Hiệu suất làm việc: 1.000 trang / ngày
  • Định rạng Scan: PDF Searchable, PDF Image Only, PDF/A, JPEG, TIF single page, TIF multi page, DOCX, RTF, TXT, BMP
error: Content is protected !!