Cho thuê Máy scan Fujitsu fi-7300NX

  • Kiểu máy: Máy scan 2 mặt tự động, có kết nối mạng
  • Khổ giấy: Lớn nhất: 216 x 355.6 mm; Nhỏ nhất: 50.8 x 54 mm; Giấy dài: 5,588 mm
  • Tốc độ quét (ADF, Màu, 200dpi/300dpi, Chiều thẳng, Giấy A4): 60ppm/120ipm
error: Content is protected !!