Cho thuê máy scan AVISION AD8120UN scan A3 siêu tốc

  • Quét nhanh: 120 tờ/phút
  • Khay nạp tài liệu tự động 500 trang (80 g/m²) mạnh mẽ
  • Chu kỳ nhiệm vụ hàng ngày lên tới 60.000 tờ
error: Content is protected !!