Czur StarryHub Pro: Máy chiếu AI cho kỷ nguyên số

  • Czur StarryHub: Máy chiếu AI cho kỷ nguyên số.
  • Tích hợp Camera AI, Micro và Loa AI..
  • Không cần bất kỳ thiết bị gì khác cho Hội họp, giải trí.
Danh mục: Từ khóa:
error: Content is protected !!