Máy scan Ricoh Fi-7600

  • Kiểu máy: Máy scan A3 2 mặt tự động
  • Khổ giấy: tối đa 304.8 mm x 431.8 mm (12 in. x 17 in.)/ tối thiểu 50.8 mm x 69 mm (2 in. x 2.72 in.) / giấy dài 304.8 mm x 5,588 mm (12 in. x 220 in. )
  • Tốc độ quét: 100ppm/200ipm
error: Content is protected !!