Máy scan sách Czur AURA X SmartBook

  • Máy scan sách Czur AURA X SmartBook
  • Scan sách A4, tài liệu tối đa khổ A3
  • Phù hợp scan sách, tạp chí, số hóa hồ sơ hộ tịch (tài liệu không tách rời được)
error: Content is protected !!