Máy scan AVISION 2 MẶT A4 AD370

  • Quét nhanh, 70 trang/phút/140ipm ở chế độ màu, thang độ xám và đơn sắc (300 dpi, màu)
  • Chu kỳ nhiệm vụ hàng ngày lên tới 15.000 tờ
  • Khay nạp tài liệu tự động 100 trang mạnh mẽ (80 g/m2, 20 lb)
error: Content is protected !!