Máy scan AVISION AD8120 scan A3 siêu tốc

  • Quét nhanh, 120 trang/phút / 240 hình/phút ở chế độ màu, thang độ xám và đơn sắc ( 200 dpi )
  • Khay nạp tài liệu tự động 500 trang (80 g/m²) mạnh mẽ
  • Chu kỳ nhiệm vụ hàng ngày lên tới 60.000 tờ
error: Content is protected !!