HP 9250c Digital Sender

  • Tốc độ: 55 tờ/ phút
  • Công suất: 60.000 tờ/ tháng
  • Scan 2 mặt tự động, kết nối mạng.
error: Content is protected !!