Máy scan Viisan VK16

  • Cảm biến ảnh: Cảm biến CMOS 16 Megapixel
  • DPI đầu ra: >A3 (260 dpi)
  • Tối đa độ dày quét sách: 420 × 297 mm: hỗ trợ 35 mm / 297 × 210 mm: hỗ trợ 50 mm
Danh mục: Từ khóa:
error: Content is protected !!