Máy scan Xerox W110

  • Tốc độ quét lên tới 120 trang/phút / 240 ảnh/phút
  • Chu kỳ nhiệm vụ hàng ngày 100.000 trang
  • LCD màu độ phân giải cao
  • Xử lý hình ảnh phần cứng Acuity trên bo mạch
error: Content is protected !!