Canon DR M140

  • Tốc độ scan: 40 tờ 2 mặt / phút
  • Công suất: 6.000 tờ/ngày
error: Content is protected !!