Cho thuê Máy scan Fujitsu FI-7700

  • Công nghệ cảm biến: CCD
  • Tốc độ quét (ADF, Màu, 200dpi/300dpi, Chiều ngang, Giấy A4): 100ppm/200ipm.
  • Độ phân giải quang học: 600dpi.
error: Content is protected !!