Cho thuê Máy scan Fujitsu SP1130

  • Khổ giấy Quét: tối đa A4
  • Tốc độ Scan: 1 mặt: 30 trang/phút; 2 mặt: 60 trang/ (trắng đen – màu, 200/300dpi )
  • Giao hàng: toàn quốc
error: Content is protected !!