HP ScanJet 3000 s3

  • Tốc độ: 35 tờ/phút
  • Hiệu suất làm việc: 3.500 tờ / ngày
  • Định dạng Scan: PDF Searchable, PDF Image Only, PDF/A, JPEG, TIF single page, TIF multi page, DOCX, RTF, TXT, BMP
error: Content is protected !!