Cho thuê Máy scan Fujitsu Fi-8290

  • Tốc độ quét (ADF, Trắng đen/Thang xám, 200dpi/300dpi, Chiều thẳng, Giấy A4): 90ppm/180ipm
  • Tốc độ quét (ADF, Màu, 200dpi/300dpi, Chiều thẳng, Giấy A4): 90ppm/180ipm
  • Độ phân giải quang học: 600dpi
error: Content is protected !!