Cho thuê Máy scan Fujitsu Fi-N7100

  • Tốc độ quét (ADF, Trắng đen/Thang xám, 200dpi/300dpi, Chiều thẳng, Giấy A4): 25ppm/50ipm
  • Tốc độ quét (ADF, Màu, 200dpi/300dpi, Chiều thẳng, Giấy A4): 25ppm/50ipm
  • Cảm biến hình ảnh: CIS
error: Content is protected !!