Máy scan Viisan V8

  • Cảm biến ảnh: 8 Megapixel, CMOS
  • Khu vực quét tối đa: A3(420 x 297 mm)
  • Độ dày quét tối đa: 420 × 297 mm: hỗ trợ 35 mm / 297 × 210 mm: hỗ trợ 50 mm
Danh mục: Từ khóa:
error: Content is protected !!