Máy scan Viisan VK18300

  • Cảm biến ảnh: Cảm biến CMOS 18 Megapixel
  • Độ phân giải quang học (Pixel): 4912 x 3680 pixel
  • Tối đa độ dày quét sách: 420 × 297 mm: hỗ trợ 35 mm / 297 × 210 mm: hỗ trợ 50 mm
error: Content is protected !!